Home

Over Rotary Groningen Zuid

Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self.

Rotary Service above Self

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 'Service above Self'. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.

Doel

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

  1. het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;
  2. de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep;
  3. de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian;
  4. internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International (RI). Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden. Er zijn 32.000 clubs met in totaal 1.2 miljoen leden. Nederland is verdeeld in 7 districten, elk geleid door een gouverneur. Rotary telt in Nederland 475 clubs en bijna 20.000 leden.

Groningen Zuid

Rotary Club Groningen Zuid maakt onderdeel uit van het district 1590 en komt elke eerste en derde maandag op de middag (van 12:00 tot 14:00) en elke tweede en vierde maandag op de avond (17:30 tot 19:30) bij elkaar in het Familiehotel Paterswolde. Rotary Club Groningen Zuid telt circa 35 leden.

Contact opnemen met de Club

U kunt contact opnemen met Rotary Club Groningen Zuid via ons contactformulier.